Αρχική

Project3

Εκτύπωση
Κατηγορία: Projects13-14ΑΑ
Ημερομηνία Δημοσίευσης Γράφτηκε από τον/την Super User

Θέμα: Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα και στην Μ. Βρετανία.

proja32

Ενότητα: «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»   

     Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι μαθητές προάγονται από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην ηλικία των 11. Σε ορισμένες περιοχές ή και τα δύο από τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επίπεδα υποδιαιρούνται περαιτέρω. Μερικές περιοχές έχουν τριών βαθμιδών του εκπαιδευτικού συστήματος με ένα ενδιάμεσο επίπεδο μέσης ηλικίας από 9 έως 13.

proja3

Επιμέρους θέματα και υποθέματα:

Σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα σπουδών, όλοι οι μαθητές υποβάλλονται σε Εθνικά Τεστ Σπουδών. Τα βασικά θέματα είναι η ανάγνωση, η αριθμητική και η επιστήμη. Όλα τα σχολεία της Αγγλίας πρέπει να ακολουθούν το γενικό αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο αποτελείται από δώδεκα μαθήματα. Τα βασικά μαθήματα είναι τα αγγλικά τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές ηλικίας 5-16. Μια σειρά από άλλα υποχρεωτικά μαθήματα είναι τα εξής:

1.Τέχνη & Σχέδιο

2.Ιθαγένεια

3.Σχεδιασμός & Τεχνολογία

4.Γεωγραφία

5.Ιστορία

6.Πληροφορίες & Τεχνολογία Επικοινωνίας

7.Σύγχρονες Ξένες Γλώσσες

8.Μουσική

9.Φυσική Αγωγή

 

  1. Σχολεία Ακαδημίας: Ιδρύθηκαν σε περιοχές οικονομικά υποβαθμισμένες. Τα σχολεία αυτά χρηματοδοτούνται από επιχειρηματίες και τα έξοδα λειτουργίας τους καλύπτονται από την κεντρική κυβέρνηση. Το γεγονός αυτό ενθάρρυνε και άλλες περιοχές οι οποίες αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα, να μετατρέψουν τα σχολεία σε Ακαδημίες. Αυτά θα παρακολουθούνται απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας.
  2. Κοινοτικά σχολεία: Η τοπική αρχή απασχολεί το προσωπικό των σχολείων αυτών. Η εδαφική έκταση και το κτήριο του σχολείου ανήκουν στον ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει την κύρια ευθύνη για τις εισαγωγές.
  3. Σχολεία του Ιδρύματος: Το διοικητικό σώμα σε αυτά τα σχολεία είναι υπεύθυνο για τις εισαγωγές και την πρόσληψη προσωπικού. Η εδαφική έκταση και το κτήριο ανήκουν στο διοικητικό όργανο ή σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα, το οποίο διορίζει μία μειοψηφία διοικητών. Το 2005 η Εργατική Κυβέρνηση επέτρεψε σε όλα τα σχολεία να γίνουν Σχολεία του Ιδρύματος, εάν το επιθυμούν.
  4. Εθελοντικά Βοηθητικά Σχολεία: Τα σχολεία αυτά συνδέονται με μία ποικιλία οργανισμών. Χωρίζονται στα θρησκευτικά(συχνά η Εκκλησία του Λονδίνου ή Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία) και στα μη θρησκευτικά. Το φιλανθρωπικό ίδρυμα συμβάλλει στο κεφάλαιο αι διορίζει την πλειοψηφία των διοικητών. Το διοικητικό αυτό όργανο είναι υπεύθυνο για τις εισαγωγές καθώς και για τις προσλήψεις προσωπικού.
  5. Εθελοντικά Ελεγχόμενα Σχολεία: Είναι πάντα εκκλησιαστικά, στα οποία η εδαφική έκταση και το κτήριο ανήκουν σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα. Ωστόσο, η τοπική αρχή είναι υπεύθυνη για τις εισαγωγές και την πρόσληψη προσωπικού.
  6. Δωρεάν Σχολεία: Θεσπίστηκαν από το συνασπισμό Συντηρητικών- Φιλελεύθερων Δημοκρατών μετά τις γενικές εκλογές του 2010 και δημιουργήθηκαν από τους γονείς, τους καθηγητές, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα ή τις επιχειρήσεις. Χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους. Τα σχολεία αυτά είναι ακαδημαϊκά μη- επίλεκτα και ελεύθερα, όπως τα Σχολεία του Ιδρύματος και τις Ακαδημίες που δεν ελέγχονται από την τοπική αρχή. Αντίθετα, παρακολουθούνται από το Υπουργείο Παιδείας. Το φθινόπωρο του 2011 λειτούργησαν τα πρώτα 24 δωρεάν σχολεία.
  7. Ανεξάρτητα-Ιδιωτικά Σχολεία: Το 7 % των παιδιών στην Μ. Βρετανία πηγαίνουν στα Ανεξάρτητα-Ιδιωτικά Σχολεία πληρώνοντας δίδακτρα ,το ποσοστό αυτό αυξάνεται για τους μαθητές του λυκείου στα 18%.Μερικά σχολεία προσφέρουν και υποτροφίες για άτομα με ειδικές δεξιότητες και ικανότητες ή υποτροφίες για παιδία που προέρχονται από «φτωχές» οικογένειες. Τα Ανεξάρτητα-Ιδιωτικά Σχολεία δεν απαιτούνται να ακολουθούν το εθνικό πρόγραμμα σπουδών και οι καθηγητές τους δεν απαιτούνται, από τον νόμο να έχουν προσόντα διδασκαλίας.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση σε PowerPoint της εργασίας.